Kontakt

FSD Österbotten risar valfrihetsreformen

10.05.2017

Jacob Storbjörk.

Regeringens valfrihetsreform kan inte godkännas i detta skede eller i nuvarande form anser FSD Österbotten. Föreningen efterlyser samtidigt en enig linje om landskaps- och vårdreformen i Österbotten.

Föreningen anser att många justeringar har gjorts sedan det ursprungliga förslaget, men att regeringens proposition saknar tillräckliga garantier för att trygga en god och jämlik vård. Det finns inte heller tillräckliga uppgifter som skulle tyda på att reformen skulle kunna trygga vår välfärdsstat i framtiden.

– De stora vinnarna i reformen är de större privata hälso- och sjukvårdsaktörerna. Regeringens företrädare försöker däremot ge ett annat intryck. Men det är uppenbart att skapandet av en lukrativ vårdmarknad har varit viktigare för regeringen än att trygga en god vård och omsorg, säger FSD Österbottens ordförande Jacob Storbjörk.

 

Efterlyser rundabordsdiskussioner

Regeringens reformer vållar även huvudbry i Österbotten. I Jakobstadsregionen drar man åt ett håll, i Vasa åt ett annat och i Sydösterbotten åt ett tredje håll. Det görs utspel om privatiseringar och bolagiseringar i varje österbottnisk kommun titt som tätt.

– Vi borde förstå allvaret i denna reform. Nu borde vi tillsammans bestämma oss för hur vi vill ha det i framtiden. Ifall vi alla börjar dra åt olika håll och gör förhastade beslut är slutligen hela Österbotten förloraren i regeringens reformer, säger Storbjörk.

Det behövs enligt Storbjörk ett utökat samarbete över partigränserna kring tryggandet av vården och omsorgen i Österbotten.

– Kampen för Vasa centralsjukhus bevisar om något styrkan av partiöverskridande samarbete, säger Storbjörk.

 

Tveksam till pilotlandskap

Röster har höjts för att Österbotten skulle bli ett av statens pilotlandskap angående valfrihetsreformen. Storbjörk är något tveksam.
– Det finns för- och nackdelar med att vara pilotlandskap. Jag vill vänta på utfallet av debatterna i riksdagen om regeringens proposition före jag tar ställning. Jag hoppas fortsättningsvis att vi ska kunna bli av med tvångsbolagiseringarna och värna om en stark offentlig vård istället, säger Storbjörk.

 

ABL

Inga kommentar ännu.

Kommentera