Kontakt

FSD Österbotten och valet: Var modiga, var stolta

27.02.2017

Jonna Lindqvist och Jacob Storbjörk leder FSD Österbotten.

FSD-kretsen i Österbotten återvalde på sitt årsmöte Jacob Storbjörk, 22, från Jakobstad till ordförande. Till viceordförande valdes Jonna Lindqvist, 30, från Sundom. Bägge ställer upp i kommunalvalet och har fungerat i kretsens styrelse under förra mandatperioden.

Det fanns ett stort intresse att ställa upp i kretsens styrelse. Hela 20 namn nominerades. Under förra mandatperioden hade styrelsen 13 ledamöter. Enligt stadgarna ska varje förening som är representerad på årsmötet få en plats i kretsstyrelsen. Tidigare har man inte haft ersättare.

Flera föreningar hade nominerat tre kandidater till styrelsen och således blev en av de nominerande ersättare för föreningens styrelsemedlem. Målsättningen är att varje förening som har en representant i styrelsen även har ersättare.

I sitt linjetal tackade Jacob Storbjörk den avgående styrelsen:

-Vi har uppnått mycket under det föregående verksamhetsåret. Vi har höjt profilen rejält för kretsen, löst uppkomna ärenden tillsammans, reagerat snabbt i dagsaktuella politiska frågor och hållit goda kontakter.

Storbjörk gav en känga till den sittande regeringen.

-Stora reformer genomdrivs med en omfattande beredning, ett tydligt ledarskap och med ministrar som är beredda att svara på frågor. Så har inte skett den senaste tiden. Vi österbottningar är dock sega; vi står upp för lag och rätt, och vårt språk på alla sätt vi kan. Den fina medborgarinitiativkampanjen för Vasa centralsjukhus vittnar om något vår enighet, styrka och vårt engagemang. Insamlingen är nu uppe i kring 63 500 namnunderskrifter.

Jonna Lindqvist tackade även hon för förtroendet.

-Jag ser framemot att fortsätta jobba för FSD i Österbotten, säger Lindqvist som suttit med i kretsstyrelsen i flera å

Inför kommunalvalet vill nyvalda viceordförande lyfta fram vikten av förebyggande arbete.

-För barn, unga och äldre, för alla invånare är det förebyggande arbetet viktigt. Varje kommun kunde till exempel ha en person som besöker äldre för att se hur kommunen kan motverka olyckor i deras hem, säger Lindqvist.

Lindqvist påpekar vikten av att se alla kommuninvånare.

-Det är viktigt att nya kommuninvånare blir integrerade och hittar sin plats i samhället.

För styrelsen ligger fokus på kommunalvalet men de vill också ordna evenemang för medlemmar.

-Vi ska stöda lokalavdelningarna och förbereda för landskapsvalet som är aktuellt för oss lokala aktörer. Vi ska också ordna intressanta seminarier och evenemang samt sommarfesten som brukar vara riktigt populär och samlar socialdemokrater för att umgås och utbyta tankar, säger Storbjörk.

-Vi ska vara med och se till att en god och human politik blir förd. Vi ska fungera som ett stöd åt alla socialdemokrater och vara en inspirationskälla för andra partier här i regionen, säger Lindqvist.

FSD-kretsens styrelse är mer än bara ordförande och viceordförande.

-Det är inte bara jag och Jonna som ska leda verksamheten. Vi har en stor, fin och vacker styrelse och vi ska lägga upp tydligt arrangemang om hur vi jobbar. Alla ska göra sitt för denna rörelse, då lyckas vi, och då vinner vi val, säger Storbjörk.

Inför kommunalvalet har Lindqvist en hälsning och påminnelse till alla socialdemokrater.

-Var modiga i kommunalvalet. Tro på er själva och var stolta över att ni är socialdemokrater – för så mycket bättre kan man inte bli.

Ordinarie styrelsemedlemmar i kretsen i Österbotten:
Nicklas Gustafsson, Jakobstad, Annika Stenvik, Jakobstad, Peter Ruths, Närpes, Peter Sjökvist, Närpes, Bernhard Bredbacka, Larsmo, Robert Friman, Vörå, Marika Holmberg, Nykarleby, Anna Caldén, Nykarleby, Rebecca Åkers, Korsholm, Christer Bogren, Malax, Anna-Lena Aspegren-Törnroos, Malax, Karita Blom, Vasa, Harri Niskanen, Vasa, och Johanna Överfors, Pedersöre

SDP ställer upp kandidater i alla kommuner i Vasa valkrets

2012 lyckades SDP ställa upp kandidater i varje kommun i Vasa valkrets, det lyckades de med som enda parti i valkretsen.

-Som vanligt är det svårt att hitta kandidater som vill ställa upp, säger Nils-Johan Englund, FSD:s ombudsman.

I år verkar det ha varit svårare än normalt att hitta kandidater i Österbotten. Flera rutinerade kandidater i alla partier har valt att stiga åt sidan. SDP:s kandidatrekrytering har dock burit frukt även i år.

-I början av veckan var det tre kommuner där vi inte hade kandidater uppställda. Men det senaste dagarna har vi lyckats få kandidater även i Halsua, Kronoby och Korsnäs, säger Nils-Johan Englund.

Men kandidatrekryteringen är inte över. Listorna ska lämnas in 28.2 och det ger ett par dagar tid till att rekrytera.

-Ni har gjort ett bra jobb och jag hoppas i orkar göra fina kampanjer, säger Englund.

Caroline Lång

Inga kommentar ännu.

Kommentera