Kontakt

Erbjud distansstudier i modersmålsinriktad svenska

30.04.2014

Finlands svenska socialdemokrater anser att alla finländska barn ska ha rätt att få modersmålsinriktad undervisning i nationalspråken. Många svenskspråkiga skolor erbjuder sina elever modersmålsinriktad finska (MOFI), men i finskspråkiga skolor är undervisning i modersmålsinriktad svenska (MOSVE) mycket sällsynt. De flesta barn blir hänvisade till undervisning i B-svenska, eftersom bara ett begränsat antal skolor erbjuder svenska på en högre nivå. Elever som behärskar svenska tappar naturligtvis suget då de tvingas läsa grunderna till ett språk de redan talar.

I statsrådets nationalspråksstrategi konstateras följande ”Möjligheterna att erbjuda undervisning i modersmålsinriktad svenska genom att till tillämpliga delar använda samma sätt som vid modersmålsinriktad finska utreds.” FSD tycker att det är dags att skrida till verket för att göra den modersmålsinriktade svenskan tillgänglig för eleverna i finska skolor.

FSD föreslår att den s.k. Nomadskolan ges i uppdrag att ge undervisning i modersmålsinriktad svenska på distans. Nomadskolan undervisar finlandssvenska barn som är bosatta utomlands via nätet. Eleverna har regelbunden Skype-kontakt till sina lärare och utför uppgifter på en digital läroplattform utgående från finlandssvenska läromedel. Eftersom det är svårt att bilda tillräckligt stora undervisningsgrupper för MOSVE-undervisning i de finska skolorna, borde man erbjuda möjligheter till distansstudier enligt denna modell konstaterar FSD.

Inga kommentar ännu.

Kommentera