Kontakt

Det bryts mot avtalen på var tredje arbetsplats

30.04.2014

Det är vanligt att arbetsgivarna bryter mot avtal och lagar på de finländska arbetsplatserna – enligt fackcentralen FFC:s så kallade förtroendemannapanel, som offentliggjordes på tisdagen sker det på närmare var tredje arbetsplats. I enkäten deltog 1155 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige i december. Enligt panelen har arbetsgivaren brutit mot lagar eller avtal på 32 procent av arbetsplatserna – […]

”Ibland måste man vara litet bestämd med finländarna”

29.04.2014

Tiden går så fort. Särskilt om man lever ett bra liv. Närvårdare Zifa Grönmark i Vanda har ett spännande och mångskiftande liv bakom sig. Född och uppvuxen i en by mitt inne i Sovjetunionen, men sedan många år bosatt i Finland har hon sett världen förändras. På gott och ont. Zifa Grönmark jobbar som närvårdare […]

Besked om Rautaruukkiköp överraskade

29.04.2014

– Vi har fått enbart korta meddelanden, och en presskonferens har hållits idag i Stockholm. Medierna är för tillfället mer insatta i fusionen mellan Rautaruukki och svenska SSAB än vad vi är på verkstadsgolvet, säger Ulf Heimberg, arbetarskyddsfullmäktig vid RR:s rörfabrik i Lappvik, Hangö med cirka 100 anställda. – Vi får mer och mer att […]

Kontroll framom solidarisk flyktingpolitik?

29.04.2014

Det vi saknar i Europa är en gemensam fördelning av ansvaret för flyktingpolitiken. Vi har ingen europeisk mekanism för stöd till de länder – idag i Sydeuropa – som tar emot flyktingströmmarna. Här är Vänsterförbundets EU-kandidat Annika Lapintie och FSD:s EU-kandidat Thomas Wallgren eniga, och det slog de fast då de på torsdagen debatterade EU […]

Alliansens politik har inte haft tillräcklig effekt

29.04.2014 Mikael Damberg besökte Helsingfors.

Tre svenska regioner får EU:s krisstöd eftersom de har en ungdomsarbetslöshet som överstiger 25 procent. – Det här har skadat Sveriges självbild, sade gruppledaren för den socialdemokratiska riksdagsgruppen i Sverige, Mikael Damberg då han på torsdagen besökte Helsingfors för att bl.a. bekanta sig med den finländska modellen för ungdomsgarantin. Det är valår i Sverige i […]