Kontakt

Socialdemokrater på betydande utrikespolitiska positioner

16.07.2014

Platserna i Europaparlamentets utskott angående utrikesfrågor har fördelats. Liisa Jaakonsaari valdes till Europaparlamentets Rysslandsutskotts första ersättande ordförande. Jaakonsaari fortsätter dessutom sitt jobb i det panafrikanska utskottet, i vilket Europaparlamentet samarbetar med Afrikanska Unionens parlament. För Miapetra Kumpula-Natris del blir det dags att sköta EUs östra dimensioners utveckling på Euronest-parlamentarikermöten. Dessutom blev Kumpula-Natri ordinarie medlem i […]

Arbetssäkerhet och arbetarorganisation i Turkiet och Finland

16.07.2014

Sedan gruvolyckan i Soma, Turkiet i mitten av maj 2014 där 282 gruvarbetare dödades har en ny debatt väckts om vikten av arbetssäkerhet för arbetare i manuella yrken. I Turkiet dör varje år ca 400 arbetare i direkt arbetsrelaterade olyckor, och efter ”arbetsplatsmassakern“ i Soma har protester om bättre lön, arbetsvillkor och lagar om arbetssäkerhet […]

Framsteg i kampen mot fattigdom – men stora utmaningar återstår

I slutet av nästa år ska de så kallade millenniemålen vara uppfyllda, och enligt en ny FN-rapport har stora framsteg gjorts i kampen mot fattigdomen. Kritiker varnar dock för att FN ser allt för optimistiskt på framtiden. ”Den globala fattigdomen halverades fem år innan tidsgränsen 2015”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i den senaste rapporten […]

Är Israel och Palestina i en ny våldsvåg?

11.07.2014

Sten- och molotovcocktailkastande ursinniga palestinier och mot araber hämndlystna israeler har under de senaste dagarna fått den politiska pulsen i Mellanöstern att slå väldigt hårt genom sammanstötningar på Jerusalems gator och i Galileen, där en stor del av den arabiska minoriteten lever. Parallellt har tusentals israeler demonstrerat mot hämndaktioner riktade mot araber och vädjat för att […]

Tyskland: Spionerar USA även på NSA-utskottet?

07.07.2014

Den redan årslånga debatten om avslöjandena kring underrättelsetjänsten NSA:s spioneri i förbundsrepubliken fortsätter med ohejdad dramatik. Som ABL redan tidigare redovisade utreds härvan av ett parlamentariskt utskott. Dess uppgift är granska källor och känslig information kring NSA:s övervakningsaktiviteter mot politiker och miljontals vanliga medborgare. Dubbelagent Sedan i fredags diskuteras ytterliggare en dramatsisk tillspetsning. Enligt medierapporteringar […]