Kontakt

Norska LO bojkottar Israel

24.05.2017

Norska LO har röstat för en bojkott av Israel. Bojkotten ska slå kulturellt, ekonomiskt och akademiskt. Beslutet fördöms av israeliska politiker, diplomater och fackförbund.

Antalet ensamma barn på flykt ökar

23.05.2017

Den italienska ön Lampedusa har tagit emot hundratusentals båtflyktingar. Hela 92 procent av alla barn som tog sig över Medelhavet till Italien under förra året reste utan en vårdnadshavare. Foto: Ilaria Vechi/IPS

Fem gånger fler ensamma barn var på flykt förra året än 2010. Många av dessa unga flyktingar och migranter tar mycket farliga vägar. Nu kräver FN:s barnfond Unicef fler lagliga vägar för att skydda barn från våld och exploatering. Under 2015 och 2016 registrerades drygt 300 000 barn som ensamkommande flyktingar i 80 länder. Motsvarande […]

Sexuellt våld hot mot säkerhet och varaktig fred

22.05.2017

FN-huset i New York.

Sexuellt våld används taktiskt i krig och som terrormetod och måste därför behandlas som en freds- och säkerhetsfråga. Det framförde flera representanter vid ett möte med FN:s säkerhetsråd. FN-tjänstemän, medlemsstater och representanter för civilsamhället samlades vid en debatt i säkerhetsrådet för att diskutera utmaningar och sätt att motverka konfliktrelaterat sexuellt våld. – För många kvinnor […]

Klimatförändringar kan utlösa framtidens stora migrationskris

22.05.2017

Varje dag anländer nya migranter från olika delar av Indien till tågstationen i New Delhi. Många av dem efter att ha drabbats av översvämningar eller torkor i sina hemregioner. Foto: Neeta Lal/IPS

Hela 60 miljoner människor befinner sig på flykt undan konflikter i världen. Experter menar samtidigt att en annan orsak till migration får betydligt mindre uppmärksamhet – alla människor som tvingas bort från sina hem på grund av klimatförändringar. FN-universitetet, UNU, har i flera paneldiskussioner samlat experter för att diskutera hur förändringar i klimatet påverkar migrationen […]

Ny teknik kan minska flygens utsläpp

19.05.2017

Sabrin Hossain, Ahnaf Ahmed, Asiful Haque Latif Nobel och Abdul Ahad Chowdhury vid universitetet NSU i Bangladesh undersöker utsläppen från luftfarten. Foto: Sohara Mehroze Shachi/IPS

Ny teknik kan bidra till att minska luftfartens negativa klimatpåverkan. En ny studie vid universitetet NSU i Bangladesh visar att ett nytt navigationssystem kan minska bränsleanvändningen och utsläppen av växthusgaser. Precis som i många andra länder förlitar sig flyget i Bangladesh på markbaserade navigationssensorer som guidar flygplan längs i förväg fastställda rutter. I dessa system […]