Kontakt

Marja-Liisa Boman har lämnat oss

01.12.2016

På onsdagen nåddes vi av budet att FSD:s hedersmedlem Marja-Liisa Boman har lämnat oss. Hon somnade in efter en längre tids svår sjukdom. Marja-Liisa var en av de betydande personligheterna i Jakobstads Svenska Arbetarförening och i det politiska livet i hemstaden Jakobstad. Hon var därtill en uppskattad arbetskollega på varuhuset Prisma och en eldsjäl för […]

Shimon Peres – grundar-generationens sista ledare

06.10.2016

Shimon Peres. (Foto: wikimedia commons)

Shimon Peres var mannen som i sitt handlingsprogram hade plats för omsorgen om Israels säkerhet som bl.a. kom till uttryck i landets kärnvapenprogram, om vilket israelerna föredrog att tala i diffusa ordalag. Han har i synnerhet under de två senaste årtiondena betonat vikten av fred med palestinierna genom upprättandet av en palestinsk stat vid sidan […]

Bo-Erik Ekholm In memoriam

19.09.2016

Bo-Erik Ekholm. (Foto: Rune Westerlund).

Tekniker Bo-Erik Ekholm har avlidit i en ålder av 72 år. Han var född i Hangö, men utförde det mesta av sin livsgärning med utgångspunkt i Ekenäs. Hans arbetsområde omfattade i stort sett hela västra Nyland. I den lokala politiken äger ett växelspel ofta rum mellan partigruppen i ortens fullmäktige och den lokala politiska organisationen. […]

Till minnet av Olavi Saarinen

31.08.2016

Olavi Saarinen har lämnat oss.

Den 18 augusti lämnade Olavi Saarinen i Dalsbruk oss efter en lång och svår sjukdomstid. Han blev 81 år. Olavi var en stor personlighet som under sina många verksamma år gjorde en mycket betydelsefull gärning. Han var en veteranpolitiker som ända sedan tonåren var aktiv inom arbetarrörelsen och samhället. Han har satt sina spår och […]