Kontakt

Tolerans, regeringsanalys och framtidens utmaningar på FSDs sommarfest

29.07.2014

Finlands Svenska Socialdemokraters årliga sommarfest ordnades i år den 26 Juli i Jakobstad i den finska arbetarföreningens lokal. Officiellt ordnades den av FSDs österbottniska krets, men alla medlemmar var inbjudna oavsett krets. Festen inleddes med välkomstord av kretsordförande och organisatör Viktor Kock, som tackade de som deltagit i Prideparaden som ordnats samma dag, vilket var […]

SONK: EU borde sätta upp handelsblockad mot Israel!

24.07.2014

Socialdemokratiska Studerande – SONK – fördömer Israels krigshandlingar i Gaza och kräver av Europeiska Unionens medlemsländer att sätta upp en handlingsblockad mot Israel.  – Vi kräver omedelbara aktioner för fred i området. Vapenhandel till Israel måste sluta och staten måste sätta en sträng internationell handelsblockad som mål. Krisen kommer inte att sluta utan internationella påtryckningar, […]

Folktinget: miljöteknik, jämställdhet och kärlek under Finlandsarenan

17.07.2014

Folktinget står för tredje året i rad för det svenska inslaget i debattveckan SuomiAreena i Björneborg. Folktingets helhet, Finlandsarenan, ordnas i samarbete med SuomiAreena och Pori Jazz och bjuder på både diskussioner och på musik. Under Finlandsarenan arrangerar Folktinget tre diskussioner som ingår i SuomiAreenas officiella program. Onsdagen den 16.7 kl. 14.00 diskuteras miljöteknologiska lösningar […]

Karispensionärer bekantade sig med Kimito

23.05.2014

Karis svenska pensionstagare gjorde sin vårutfärd till Kimito den 21 maj, där vi besökte bl.a Sagalund och bekantade oss med den historia som finns på museet. Nils Oskar Jansson, en gammal lärare i Vreta skola, är muséets fader och grundare. Han levde åren 1862-1927. Muséet grundades 1.4. 1900. Han lär ha sagt att ”Sagalund är […]

Karispensionärer diskuterade vårdtestamenten

07.05.2014

Då Karis svenska pensionstagare höll sitt sista möte för säsongen deltog Johanna Koprander som talade om seniorrådgivning och intressebevakningsfullmakter samt Kristel Roth som berättade om vårdtestamenten som man i princip borde göra i tid, så länge vi har den kapaciteten att vi vet hur vi vill att vården och skötseln fortsätter när vi är gamla. Man […]