Kontakt

”Välja företagsmaktens EU – eller socialt ansvar?”

29.04.2014

Jutta Urpilainen.

Ett Europa med full sysselsättning, en stark social dimension, ett högt konsumentskydd och en stabil finansmarknad. Så skisserade SDP:s partisekreterare, EU-kandidat Reijo Paananen på tisdagen de övergripande målen i partiets EU-valskampanj, som öppnades på tisdagen.

Också partiordförande Jutta Urpilainen underströk vikten av en EU-politik som inte sker på marknadens, utan på de vanliga löntagarnas villkor. Utrikespolitiskt ville hon också göra en tydlig markering:

– Natodebatten har blossat upp igen. Från SDP:s sida ser vi inget behov av ett medlemskap i Nato, underströk hon.

I stället betonar Jutta Urpilainen vikten av att vi fortsätter på en ”hållbar utrikespolitisk linje” och utvecklar det försvarspolitiska samarbetet i Norden.

– Det här är en klar sak för oss som en folkrörelse, sade Urpilainen.

Jutta Urpilainen sade i sitt tal vid Tre smeder i Helsingfors att hon är mycket medveten om att de vanliga människorna upplever EU som främmande, som något av en klubb för eliten.

– Jag förstår att människor uppfattar det så, att man i EU har koncentrerat sig på frågor som känns främmande för vanliga finländare. Vi har mest talat om våra krismöten.

Men det processen i Europeiska unionen ska handla om är demokrati och rättvisa. En av de mest centrala frågorna för oss socialdemokrater är kampen mot skatteflykten och skatteparadisen. Vi har gjort framsteg i Europa, men ansträngningarna måste fortsätta, sade Urpilainen, som också av bl.a EU-parlamentariker Liisa Jaakonsaari fick beröm för sina insatser som pådrivare i den kampen i Europa.

Då FSD:s EU-kandidat Thomas Wallgren fick ordet var budskapet kort men kärnfullt:

– Valet borde vara lätt. Vi ska avgöra om vi vill ha rasisternas Europa, företagsmaktens Europa eller ett Europa som bygger på socialt ansvar.

Siv Åstrand

Inga kommentar ännu.

Kommentera